آدرس خانه های بازی و فرآموز

شماره تماس

آدرس

منطقه

مسئول

نام خانه بازی

ردیف

09163191867

کیانپارس- خیابان سروش فاز3

2

مهرانا حاجت پور

نیکو

۱

09166113061

کوی ملت خیابان شیخ نبهان پلاک 47

3

وحیده کاسب زاده

بازیکده

۲

09163111964

بلوار شهید قاسم سلیمانی- جنب فروشگاه رفاه

3

فردوس تهذیبی

رنگین کمان

۳

09163157175

شهرک آغاجاری مرکز خرید امید

3

هاجر شاهین پور

بام امید

۴

09166155979

زیتون کارمندی خیابان فاطمی بین زیتون و زیبا

3

محمد خوش آیند

فسقلی ها

۵

09359986167

کوی ملت خیابان 16 اقبال پلاک 64

3

مهدی فرجی

هورا پارک

۶

09168809950

کوی ملت خیابان 20 مقیمی زاده پلاک 44

3

خدیجه کریمی مال خلیفه

باب اسفنجی

۷

09364854198

09167773618

زیتون کارمندی  خیابان حجت  بین زیتون و زیبا

3

مهسا مرادی

شهر کودک

۸

09165147810

گستان سعدی- خیابان تربت جاوید غربی- پلاک 52

   4

فاطمه سرخوش

ترنم زندگی

۹

09163150385

گلستان خیابان اصفهان بین اقبال و اسفند پلاک 320

   4

آرمان ابراهیمی مدیسه

گلستان نسترن

۱۰

09163044155

گلستان خیابان بهمن بین مهر و شهریور پلاک 16

   4

سیدسبحان شمس الدین

شادی نو

۱۱

09166100266

گلستان خیابان اصفهان بین دی و آذر پلاک 201

   4

ارسلان زندیان نژاد

رویای رنگی

۱۲

09166118412-09166029121

گلستان خیابان اردیبهشت بین دی و آذر پلاک 291

   4

سارا هرمزی

بادبادک

۱۳

09356082359

کوی پردیس انتهای خیابان گلزار نبش گلشاد پلاک 5

5

منا شریع اسلامی

نذر چشم

۱۴

09166196091

خیابان یوسفی بین خیابان های 6 و 8 پادادشهر پلاک 347

1

زهرا نوروزی

بازیمان

۱۵

09166145362

کیانپارس خ 17 شرقی کوچه کرخه پلاک 35

2

رویای کوچولوها

اکبر ریحانی زاده

۱۶

09161187682

09163186629

کمپلو شمالی- خیابان ناصرخسرو نبش دهقان مطلق

6

رستا

مریم ملاعلی

۱۷

09163094171

 

کیانپارس- خیابان 18 غربی فاز یک

2

بازینو

پروانه کریمی بابا احمدی

۱۸

09395788587

کیان آباد- خیابان 23 شرقی پلاک 1/20

2

فریماه

فریماه آقازاده

۱۹

09166112368

09370379018

گلستان خیابان اردیبهشت بین بهمن او اسفند پلاک 291

4

باغ سبز

شیرین بهرام علی

۲۰

09106364023

کوی نبوت خیابان فردوسی جنب مرکز بهداشت پلاک 103

8

آوای شادی

سارا علیزاده اهوازی

۲۱

09168096341

صد دستگاه بلوار معلم روبروی بلوار سپاه جنب مشاور اهواز ملک پلاک

8

نیلکا

نجمه رحیمی

۲۲

09332059125

باهنر- بلوک 5 پلاک 751- جدید 89

8

شادشو

خدیجه بویری پیانی

۲۳

09022096301

زیتون کارمندی خیابان عباسی بین زهره و زاویه پلاک 45

3

ستارگان

الهام آل کثیر

۲۴