معاونت ورزشی و تفریحی

نام : سید امین

نام خانوادگی : حسن زاده

متولد: ۱۳۵۰

مدرک تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:

  •  دو سال  در سازمان اتوبوسرانی 
  •  ۱۲ سال  در معاونت فرهنگی ورزشی ( ۲ سال بعنوان رئیس اداره ورزش مدیریت امور ورزش معاونت فرهنگی  و۳ سال  رییس اداره ورزش همگانی و محلات معاونت ورزش و تفریحات سازمان فرهنگی واجتماعی ورزشی شهرداری  در سال ۱۴۰۰ به مدت دوماه بعنوان سرپرست معاونت ورزش و تفریحات سالم )
  • سمت فعلی معاون ورزش و تفریحات سالم  سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز