معاونت ورزشی و تفریحی

نام : راضی

نام خانوادگی : مکولی عریض

سال استخدام: ۱۳۷۵

مدرک تحصیلی:

 • دکترا مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی:

 • ناظر عالیه پروژه های عمرانی معاونت فنی و عمرانی   ۱۳۷۵
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای منطقه ۴      ۱۳۷۸
 • مدیر ترافیک شهر اهواز    ۱۳۸۸- ۱۳۷۹
 • مجری طرح های ترافیک شهرداری اهواز     ۱۳۹۲- ۱۳۸۸
 • فرمانده امداد و نجات شهرداری اهواز
 • مدیر ورزش و تفریحات سالم شهرداری اهواز    ۱۳۹۷- ۱۳۹۴
 • رئیس کمیته انضباطی شهرداری اهواز     ۱۳۹۷ تاکنون
 • دارای مقام در رشته های فوتبال و مقام سومی دو صحرانوردی
 • نماینده شهرداری اهواز در ورزش محلات
 • نماینده شهرداری اهواز در ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی
 • عضو کمیته جهانی ورزش کاراته سبک گوجوریو
 • سرپرست امور ورزشی و تفریحی سازمان   ۱۳۹۸
 
راضی مکولی عریض