معاون فرهنگی و هنری
نام : محسن
 نام خانوادگي :ابراهیمی

 

سوابق اجرایی

  • مسول حراست کنترل ترافیک سال۹۰
  • مسول حراست مرکز پیام و سیستم های مداربسته حراست ۹۰ تا ۹۵
  • مسول ساماندهی  حافظان حریم انقلاب  ولایت ۹۲تا۹۶
  • ریس اداره کتابخانه های شهرداری از سال‌۹۷ کنون
  • ریس حوزه  و مشاور دفتر معاون فرهنگی شهرداری  از سال ۹۹تا ۱۴۰۰
  • رئیس اداره فرهنگی  معاونت فرهنگی از سال ۱۴۰۰تا کنون