مدیر اداری

نام: شهلا

نام خانوادگی: عابدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی:

 • معاونت دبیرستان علوم از سال 75الی77 
 • مدرس مجتمع آموزشی کوی استادان از سال 76الی 78
 • مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری اهواز سال78
 • مجری ساماندهی مشاغل خانگی زنان خود سرپرست معاونت فرهنگی و اموراجتماعی شهرداری اهواز
 • مجری طرح شهردار مدرسه معاونت فرهنگی واموراجتماعی شهرداری اهواز
 • معاون امور فرهنگی واجتماعی شهرداری منطقه یک
 • مجری شورای نامگذاری معابر ومیادین شهرداری منطقه 4به مدت 10 سال
 • مسئول واحد خبر روابط عمومی منطقه 4
 • مسئول واحد دبیرخانه منطقه 4
 • مسئول ستاد طرح تکریم از ارباب رجوع به مدت 6 سال
 • مجری طرح  مطالعاتی جمع اوری و ساماندهی مشاغل کاذب در معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری اهواز
 • مسئول رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی منطقه 4
 • کارشناس مسئول واحد خبرروابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز
 • رییس اداره افکار سنجی روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری اهواز از سال 90 الی 93
 • رابط پژوهشی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز از سال 90 الی 93
 • عضو کمیته و هیئت تحریریه و دبیر سرویس صفحه 6نشریه پژواک شهر از سال 90 الی 93
 • مجری انجام کلیه مراحل چاپ نشریه رنگین کمان به تیراژ 4000 نسخه از سال 91الی 92
 • عضو کمیته اجرایی جشنواره شهر ورسانه در سال 91و92
 • احراز مقام و جایزه برگزیده نخستین همایش ملی زن و روابط عمومی در مهر 92
 • کسب مقام سوم کشوری یازدهمین جشنواره بین المللی روابط عمومی در حوزه پژوهش در آذر 92
 • کارمند نمونه در ساالهای 80و 84و 86و 88و 89و 92
 • رییس اداره سلامت  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در سال 93
 • نماینده شهرداری اهواز در کمیسیون امور بانوان استانداری در سال 93
 • نماینده شهرداری اهواز در کمیسیون امور بانوان فرمانداری در سال 93
 • گرد آوری و استخراج کتب  با عناوین (سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری اهواز – سنجش میزان رضایت میهمانان نوروزی از خدمات شهرداری اهوازدر سال 91و 92- کتاب شهر وخبر
 • مدیر امور اداری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز- تاکنون