معاونت ورزشی و تفریحی

نام : عادل

نام خانوادگی : سواری پور

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ورزش

 

سوابق اجرایی:

 

 • عضو هیئت رئیسه ورزشی شهرداری کلانشهرهای کشور از 96 تا کنون
 • عضو کارگروه ورزشی کارکنان کشور از 96 تا کنون
 • معاون امور ورزشی و تفریحات سالم سازمان 94 تا کنون 
 • بازیکن منتخب آموزشگاههای استان خوزستان در سال 1374 - نایب قهرمانی
 • بازیکن منتخب  استان خوزستان در سال 1374 - نایب قهرمانی
 • بازیکن منتخب  استان خوزستان در سال 1376 - قهرمان ایران
 • بازیکن فوتبال باشگاه ورزشی نیروی اهواز در سالهای 1379-1376
 • بازیکن فوتبال باشگاه ورزشی استقلال اهواز  در سالهای 1381-1379
 • بازیکن فوتبال باشگاه ورزشی احمد ابن موسی شیراز در سالهای 1382-1381
 • بازیکن فوتبال باشگاه ورزشی فجر سپاسی شیراز در سالهای 1383-1382
 • بازیکن فوتبال باشگاه ورزشی دیهیم اهواز در سالهای 1382-1383
 • مدیر ورزشی باشگاه استقلال ملاثانی
 • مربی تیم فوتبال استقلال ملاثانی در لیگ استان و لیگ دسته 3 
 • سرمربی تیم فوتبال دانشگاه آزاد سوسنگرد در استان و خوزستان
 • قهرمانی با تیم دانشگاه آزاد سوسنگرد در استان بعنوان سرمربی
 • نایب قهرمانی با تیم دانشگاه آزاد سوسنگرد در کشور بعنوان سرمربی
 • دارای مدرک مربیگری بین المللی درجه D آسیا
 • دارای مدرک مربیگری درجه C آسیا
 • سرمربی تیم فوتبال دانشگاه آزاد سوسنگرد در سال 1395
 • دانشجوی رشته تربیت بدنی در دانشگاه آزاد سوسنگرد  
 
عادل سواری پور